2023 Yılı 2. Dönem Uluslararası Araştırma İş Birliği Projeleri (UAİP) Başvurusu

2023 Yılı 2. Dönem Uluslararası Araştırma İş Birliği Projeleri (UAİP) başvuruları 05.09.2023 - 11.10.2023 tarihleri arasında BAPSİS (bapsis.itu.edu.tr) sistemi üzerinden yapılacaktır.

Önemli Bilgiler:

• Proje Tanımı: Üniversitemiz mensubu öğretim üyelerinin, BAP Komisyonu tarafından belirlenecek uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından ilan edilen dünyanın önde gelen üniversitelerine mensup araştırmacılarla iş birliği içerisinde yürütecekleri araştırma projeleridir.

• Bu proje türünde, belirlenecek uluslararası derecelendirme listesine göre genel dünya sıralamasında ilk 200’de veya projenin konusunu kapsayan araştırma alanında ilk 100’de (proje başvuru tarihinde en güncel liste dikkate alınır) yer alan üniversiteler ile yapılacak araştırma iş birliği projeleri desteklenir.

• İş birliği yapılan üniversitenin, desteklenecek proje bütçesinin en az %25’i kadar ilave bütçe ile projeye destek olması gerekir.

• Proje bütçesi en fazla 400.000 TL’ dir.

• Kongre veya Konferans katılım bütçesi en fazla 100.000 TL’dir.

• Projenin süresi, ek süreler dahil en fazla 24 aydır.

• En fazla iki doktora veya yüksek lisans öğrencisine burs verilebilmektedir. Öğrenci başına en fazla 40.000 TL burs desteği sağlanır.

•  (UAİP) kapsamında gerçekleştirilecek araştırma amaçlı seyahatler her yıl için, toplamda 3 aya kadar desteklenebilir ve bu seyahatler için aylık 1.500.-$ (30 gün için) ile gidiş dönüş ulaşım giderleri 10.000.-TL’ ye kadar ödenir. Bu kapsamda yol masrafı her yıl sadece bir kez karşılanabilir.

• Desteklenen UAİP projelerinin sonucunda; Scopus indeksi kapsamında yer alan ve en az ikisi Q1 dergide olmak üzere üç adet araştırma makalesinin Q1 veya Q2 dergilerde yayınlanması gerekir. Bu proje türünde yapılan yayınlarda iş birliği yapılan üniversitelerin de makalede adresinin yer alması gerekir.

Not: Bu proje tipiyle ilgili önemli husular yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmayıp, proje tiplerine ait detaylı bilgilere bapsis.itu.edu.tr sisteminden İTÜ Kullanıcı Adı ve Şifresi ile giriş yapıldıktan sonra “Yardımcı Bilgiler” menüsünden ulaşılabilir.