2023 Yılı 2. Dönem Lisansüstü Tez Projeleri (LTP) Başvuruları

2023 Yılı 2. Dönem Lisansüstü Tez Projeleri (LTP)  05.09.2023 - 11.10.2023 tarihleri arasında BAPSİS (bapsis.itu.edu.tr) sistemi üzerinden yapılacaktır.

Önemli bilgiler:

• Proje Tanımı: Lisansüstü tezlerini kapsayan ve tez danışmanı olan öğretim üyesinin öğrencileri ile yürüttüğü araştırma projeleridir.

• Doktora Tez Projesinin, proje destek üst limiti en fazla 65.000 TL'dir. Doktora Tez Projesinden ayrıca burs desteği talep edilmesi durumunda burs için en fazla 50.000 TL daha destek verilmektedir.

• Araştırma/Öğretim Görevlileri için, Doktora Tez Projesinden ilave kongre/sempozyum desteği talep edilmesi durumunda en fazla 30.000 TL daha destek verilmektedir.

• Yüksek Lisans Tez Projesinin proje destek üst limiti en fazla 30.000 TL'dir. Yüksek Lisans Tez projesinden ayrıca burs desteği talep edilmesi durumunda burs için en fazla 25.000 TL daha destek verilmektedir.

• Doktora Tez Projeleri başvurularında proje tipi başvuru sayfasında; burs başvurusu yapılmayan projeler için "Doktora Tez Projesi (DKT)" olarak, burs başvurusu yapılan projeler için "Doktora Tez Projesi Burslu (DKTB)" olarak, ilave kongre/sempozyum desteği başvurusu yapılan projeler için "Doktora Tez Projesi İlave Kongre (DKTK) seçilmelidir. Yüksek Lisans Tez Projeleri için; burs başvurusu yapılmayan projeler için proje tipi başvuru sayfasında "Yüksek Lisans Tez Projesi (YLT)" olarak, burs başvurusu yapılan projeler için proje tipi başvuru sayfasında "Yüksek Lisans Tez Projesi Burslu (YLTB)" olarak seçilmelidir.

• Desteklenen Doktora Tez (eğer burs veya ilave kongre/sempozyum desteği verilmiş ise) projelerinin sonucunda; proje esnasında veya sonuçlandıktan sonra en geç iki yıl içinde, Scopus indeksi kapsamında yer alan ve en az biri Q1 dergide olmak üzere iki adet araştırma makalesinin Q1 veya Q2 dergilerde yayınlanması gerekir. Desteklenen Yüksek Lisans Tez (eğer burs desteği verilmiş ise) projelerinin sonucunda; proje esnasında veya sonuçlandıktan sonra en geç iki yıl içinde, Scopus indeksi kapsamında yer alan, Q1 veya Q2 dergide olmak üzere bir adet araştırma makalesinin yayınlanması gerekir.

Not: Bu proje tipiyle ilgili diğer önemli bilgilere bapsis.itu.edu.tr sisteminden İTÜ Kullanıcı Adı ve Şifresi ile giriş yapıldıktan sonra “Yardımcı Bilgiler” menüsünden ulaşılabilir.