2022 Yılı Yetkin Alan Araştırma Projesi Başvuruları

2022 Yılı Yetkin Alan Araştırma Projesi (YAP)  başvuruları 20.06.2022-26.07.2022 tarihleri arasında BAPSİS(bapsis.itu.edu.tr) sistemi üzerinden yapılacaktır.

• Proje Tanımı: Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında yapılan alan eşleştirmesi neticesinde belirlenen, Üniversitemizin yetkin olduğu alanlarda desteklenen araştırma projeleridir.

• Bu tür projeler, ek süreler de dahil olmak üzere, en fazla 36 ay süre ile desteklenir.

• Kongre katılımı seyahat bütçesi toplamı 150.000 TL’yi geçemez.

•Öğrenci başına en fazla 54.000 TL burs desteği verilebilir ve bursiyer sayısı ikiden fazla olamaz.

• Proje esnasında veya sonuçlandıktan sonra en geç 1 yıl içerisinde, Scopus indeksi kapsamında yer alan ve en az üçü Q1 dergide olmak üzere altı adet araştırma makalesinin Q1 veya Q2 dergilerde yayınlanması gerekir.

• Proje Bütçesi en fazla 1.000.000 TL’dir.

Not: Bu proje tipiyle ilgili önemli husular yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmayıp, proje tiplerine ait detaylı bilgilere bapsis.itu.edu.tr sisteminden İTÜ Kullanıcı Adı ve Şifresi ile giriş yapıldıktan sonra “Yardımcı Bilgiler” menüsünden ulaşabilir.