Hızlı Destek Projesi (HIZDEP) Başvuruları

Hızlı Destek Projesi (HIZDEP) başvuruları 07.06.2022 Salı tarihinden itibaren BAPSİS (bapsis.itu.edu.tr) sistemi üzerinden yapılacaktır. Bu proje türü her zaman başvuruya açık olacaktır.

Önemli Bilgiler:
• Proje Tanımı:İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların yürütecekleri acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projeleridir. Bu proje kapsamında; teçhizat, sarf malzemesi, hizmet ve seyahat harcama kalemlerine destek sağlanacaktır.

• Proje bütçesi en fazla 30.000 TL’ dir.
• Araştırmacılar aynı anda GAP ve HIZDEP Projesi yürütemezler.
• Kongre veya Konferans katılım bütçesi en fazla, Avrupa için 20.000 TL,Uzak Kıta için 30.000 TL’dir.
• Projenin süresi 6 aydır ve ek süre verilemez.
• Projede yürütücü dışında araştırmacı yer alamaz.
• Bir araştırmacı aynı yıl içerisinde sadece bir HIZDEP projesinde yürütücü olabilir. 
•HIZDEP projesinin kapatılmasını takiben en geç 6 ay içerisinde, projenin başvurulduğu veya kapatıldığı yılda yayınlanmış olmak üzere, proje yürütücüsünün çalışma alanlarından herhangi birisi kapsamında, Scopus indeksinde yer alan bir adet araştırma makalesinin, İstanbul Teknik Üniversitesi adresli olarak, Q1 veya Q2 dergilerde yayınlanması gerekmektedir.


Not: Bu proje tipiyle ilgili önemli husular yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmayıp, proje tiplerine ait detaylı bilgilere bapsis.itu.edu.tr sisteminden İTÜ Kullanıcı Adı ve Şifresi ile giriş yapıldıktan sonra “Yardımcı Bilgiler” menüsünden ulaşabilir.