Araştırma Başangıç Projeleri (ABP) Başvuru Duyurusu

Araştırma Başlangıç Projesi (ABP) başvuruları BAPSİS(bapsis.itu.edu.tr) sistemi üzerinden her zaman yapılabilmektedir.

• Proje Tanımı:Üniversitemize son bir yıl içerisinde ilk defa atanmış bulunan öğretim üyelerinin yürütecekleri araştırmaların desteklenmesine yönelik projelerdir. 
• Proje Bütçesi en fazla 75.000 TL'dir.
• Kongre veya Konferans katılım bütçesi en fazla 20.000 TL’dir.
• Projenin süresi, ek süreler dahil en fazla 24 aydır.
• Desteklenen ABP projelerinin sonucunda, proje esnasında veya sonuçlandıktan sonra
en geç 18 ay içinde, Scopus indeksi kapsamında yer alan Q1 veya Q2 dergilerde bir adet
araştırma makalesi yayınlanması gerekir.

Not: Bu proje tipiyle ilgili önemli husular yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmayıp, proje tiplerine ait detaylı bilgilere bapsis.itu.edu.tr sisteminden İTÜ Kullanıcı Adı ve Şifresi ile giriş yapıldıktan sonra “Yardımcı Bilgiler” menüsünden ulaşabilir.