Lisansüstü Tez Projeleri (LTP) Başvuru Duyurusu

2022 Yılı 1. Dönem Lisansüstü Tez Projeleri (LTP)  14.02.2022-15.03.2022 tarihleri arasında BAPSİS(bapsis.itu.edu.tr) sistemi üzerinden yapılacaktır.

• Proje Tanımı: Lisansüstü tezlerini kapsayan ve tez danışmanı olan öğretim üyesinin öğrencileri ile yürüttüğü araştırma projeleridir. Bu kapsamda doktora tez projeleri ve yüksek lisans tez projeleri için iki ayrı destek verilmektedir.

• Doktora Tez Projesinin, proje destek üst limiti en fazla 40.000 TL'dir. Doktora Tez Projesinden ayrıca burs desteği talep edilmesi durumunda burs için en fazla 40.000 TL daha destek verilmektedir. 

• Yüksek Lisans Tez Projesinin proje destek üst limiti en fazla 15.000 TL'dir. Yüksek Lisans Tez projesinden ayrıca burs desteği talep edilmesi durumunda burs için en fazla 15.000 TL daha destek verilmektedir.

•Doktora Tez Projelerinde aylık burs tutarı en fazla brüt 3000 TL, Yüksek Lisans Tez Projelerinde ise en fazla brüt 2500 TL'dir.

• Desteklenen Doktora Tez (eğer burs desteği verilmiş ise) projelerinin sonucunda; proje esnasında veya sonuçlandıktan sonra en geç iki yıl içinde, Scopus indeksi kapsamında yer alan ve en az biri Q1 dergide olmak üzere iki adet araştırma makalesinin Q1 veya Q2 dergilerde yayınlanması gerekir.

• Desteklenen Yüksek Lisans Tez (eğer burs desteği verilmiş ise) projelerinin sonucunda; proje esnasında veya sonuçlandıktan sonra en geç iki yıl içinde, Scopus indeksi kapsamında yer alan, Q1 veya Q2 dergide olmak üzere bir adet araştırma makalesinin yayınlanması gerekir

• Lisansüstü Tez Projelerinde Araştırma Görevlileri için proje süresi içinde bir kez olmak üzere en fazla; Avrupa ve Yakın Kıta: 7.000.-TL ABD ve Uzak Kıta: 10.000.-TL olmak üzere seyahat desteği sağlanmaktadır.

• Araştırmacılar; aynı anda en fazla altı adet Lisansüstü Tez Projesinde yürütücü olarak görev alabilirler.

• Bursiyer olmak için gerekli diğer şartlara İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Esaslarından ulaşabilirsiniz.

Not: Bu proje tipiyle ilgili önemli husular yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmayıp, proje tiplerine ait detaylı bilgilere bapsis.itu.edu.tr sisteminden İTÜ Kullanıcı Adı ve Şifresi ile giriş yapıldıktan sonra “Yardımcı Bilgiler” menüsünden ulaşabilir.