Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi (LÖKAP) Başvuru Duyurusu

Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi (LÖKAP)  başvuruları BAPSİS(bapsis.itu.edu.tr) sistemi üzerinden her zaman yapılabilir.

• Proje Tanımı: Üniversitemizin lisans düzeyinde eğitim verilen birimlerinin örgün öğretim programlarına kayıtlı olan öğrencilerinin araştırma faaliyetlerine özendirilmesi ve araştırma yapmaya teşvik edilmesi amacıyla, proje takımlarına yönelik oluşturulmuş araştırma projeleridir.

• Bu proje türüne sadece Üniversitemiz bünyesinde resmi olarak kurulmuş proje takımları başvuruda bulunabilir ve başvuru yapılabilmesi için başvuruda bulunacak proje takımının proje süresi içerisinde üniversitemizi uluslararası bir organizasyonda temsil etmesi zorunludur.

• Projelerde araştırmacı olarak görev alacak öğrencilerin proje başvuru aşamasında en az 2,00 not ortalamasına sahip olmaları zorunludur.

• Bu proje türünde en az üç lisans öğrencisi araştırmacı olarak yer almak zorundadır.

• Bu tür projeler, ek süreler de dahil olmak üzere, en fazla 24 ay süre ile desteklenir.

• Proje Seyahat bütçesinden en fazla 5 kişiye destek sağlanabilir.

• Proje Bütçesi en fazla 40.000 TL olabilir.

Not: Bu proje tipiyle ilgili önemli husular yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmayıp, proje tiplerine ait detaylı bilgilere bapsis.itu.edu.tr sisteminden İTÜ Kullanıcı Adı ve Şifresi ile giriş yapıldıktan sonra “Yardımcı Bilgiler” menüsünden ulaşabilir.