Lisansüstü Tez Projeleri (LTP) Başvuru Duyurusu

2021 Yılı 2. Dönem Lisansüstü Tez Projeleri (LTP)  23.09.2021-14.10.2021 tarihleri arasında BAPSİS(bapsis.itu.edu.tr) sistemi üzerinden yapılacaktır.

• Proje Tanımı: Lisansüstü tezlerini kapsayan ve tez danışmanı olan öğretim üyesinin öğrencileri ile yürüttüğü araştırma projeleridir. Bu kapsamda doktora tez projeleri ve yüksek lisans tez projeleri için iki ayrı destek verilmektedir.

• Doktora Tez Projesinde, ayrıca burs desteği olarak  30.000 TL verilebilmektedir. Desteklenen Doktora Tez (eğer burs desteği verilmiş ise) projelerinin sonucunda; proje esnasında veya sonuçlandıktan sonra en geç iki yıl içinde, Scopus indeksi kapsamında yer alan ve en az biri Q1 dergide olmak üzere iki adet araştırma makalesinin Q1 veya Q2 dergilerde yayınlanması gerekir.

• Lisansüstü Tez Projelerinde Araştırma Görevlileri için proje süresi içinde bir kez olmak üzere en fazla; Avrupa ve Yakın Kıta: 4.000.-TL ABD ve Uzak Kıta: 6.000.-TL olmak üzere seyahat desteği sağlanmaktadır.

• Araştırmacılar; aynı anda en fazla altı adet Lisansüstü Tez Projesinde yürütücü olarak görev alabilirler.

• Bursiyer olmak için gerekli şartlara buradan ulaşabilirsiniz.

Not: Projelere ait detaylı bilgilere bapsis.itu.edu.tr sisteminden İTÜ Kullanıcı Adı ve Şifresi ile giriş yapıldıktan sonra “Yardımcı Bilgiler” menüsünden ulaşabilirsiniz.