Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi (LÖKAP) Başvuru Duyurusu

2021 Yılı 2. Dönem Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi (LÖKAP)  başvuruları 23.09.2021-14.10.2021 tarihleri arasında BAPSİS(bapsis.itu.edu.tr) sistemi üzerinden yapılacaktır.

• Proje Tanımı: Üniversitemizin lisans düzeyinde eğitim verilen birimlerinin örgün öğretim programlarına kayıtlı olan öğrencilerinin araştırma faaliyetlerine özendirilmesi ve araştırma yapmaya teşvik edilmesi amacıyla, proje takımlarına yönelik oluşturulmuş araştırma projeleridir.

• Bu proje türüne başvuru yapılabilmesi için başvuruda bulunacak takımın proje süresi içerisinde üniversitemizi uluslararası bir organizasyonda temsil etmesi zorunludur.

• Projelerde araştırmacı olarak görev alacak öğrencilerin proje başvuru aşamasında en az 2,00 not ortalamasına sahip olmaları zorunludur.

• Bu proje türünde en az üç lisans öğrencisi araştırmacı olarak yer almak zorundadır.

• Bu tür projeler, ek süreler de dahil olmak üzere, en fazla 24 ay süre ile desteklenir.

• Proje Seyahat bütçesinden en fazla 5 kişiye destek sağlanabilir.

• Proje Bütçesi en fazla 40.000 TL olabilir.

Not: Projelere ait detaylı bilgilere bapsis.itu.edu.tr sisteminden İTÜ Kullanıcı Adı ve Şifresi ile giriş yapıldıktan sonra “Yardımcı Bilgiler” menüsünden ulaşabilirsiniz.