Genel Araştırma Projesi (GAP)  Başvuru Duyurusu

2021 Yılı 2. Dönem Genel Araştırma Projesi (GAP)  başvuruları 23.09.2021-14.10.2021 tarihleri arasında BAPSİS(bapsis.itu.edu.tr) sistemi üzerinden yapılacaktır.

• Proje Tanımı: İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir.

• Bu tür projeler, ek süreler de dahil olmak üzere, en fazla 24 ay süre ile desteklenir.

• Genel Araştırma Projeleri (GAP), kongre katılımı seyahat bütçesi toplamı 15.000 TL’yi geçemez.

• GAP projelerinin sonucunda, proje esnasında veya sonuçlandıktan sonra en geç 18 ay içinde, Scopus indeksi kapsamında yer alan Q1 dergilerde bir adet araştırma makalesi yayınlanması gerekir.

• Proje Bütçesi en fazla 75.000 TL’dir.

Not: Projelere ait detaylı bilgilere bapsis.itu.edu.tr sisteminden İTÜ Kullanıcı Adı ve Şifresi ile giriş yapıldıktan sonra “Yardımcı Bilgiler” menüsünden ulaşabilirsiniz.