Doktora Sonrası Araştırmacı Projesi (DOSAP) Başvuru Duyurusu

2021 Yılı 2. Dönem Doktora Sonrası Araştırmacı Projesi (DOSAP) başvuruları 23.09.2021-14.10.2021 tarihleri arasında BAPSİS(bapsis.itu.edu.tr) sistemi üzerinden yapılacaktır.

• Proje Tanımı: Üniversitemiz mensubu öğretim üyelerinin gerçekleştirecekleri bilimsel araştırmalarda görev yapmak üzere, doktora unvanına sahip araştırmacıların desteklenmesi için sunulan projelerdir.
• Proje yürütücüsünün; Scopus indeksi tarafından listelenen dergilerde, son 4 yıl içinde en az 4 adet Q1 yayını olmalıdır.
• Bu tür projelere en az bir yıl, en fazla iki yıl süre ile destek verilmektedir.
• Doktora Sonrası Araştırmacı, bu proje kapsamında verilecek destekten; doktora eğitimi sonrasındaki beş yıl içinde yararlanabilir.
• Doktora Sonrası Araştırmacı; doktorasını İTÜ dışında yapmış veya doktoradan sonra en az bir yıl farklı bir üniversitede ya da araştırma kuruluşunda çalışmış olmalıdır.
• Projenin başlamasından itibaren bir yıllık sürenin sonunda proje yürütücüsünün görüşleri ve sunulan proje raporları da göz önünde bulundurularak projenin ve araştırmacının performansı değerlendirilir ve sözleşmenin yenilenip yenilenmeyeceği BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır. BAP Komisyonu gerekli gördüğü hallerde bu süreleri beklemeden de değerlendirme yapabilir ve gerekli gördüğü kararları alabilir.
•    Bir yıllık DOSAP projeleri için; proje esnasında veya sonuçlandıktan sonra en geç iki yıl içinde, Scopus indeksi kapsamında yer alan ve en az biri Q1 dergide olmak üzere iki adet araştırma makalesinin Q1 veya Q2 dergilerde yayınlanması gerekir. İki yıllık DOSAP projeleri için; proje esnasında veya sonuçlandıktan sonra en geç iki yıl içinde, Scopus indeksi kapsamında yer alan ve en az ikisi Q1 dergide olmak üzere dört adet araştırma makalesinin Q1 veya Q2 dergilerde yayınlanması gerekir.

Not: Projelere ait detaylı bilgilere bapsis.itu.edu.tr sisteminden İTÜ Kullanıcı Adı ve Şifresi ile giriş yapıldıktan sonra “Yardımcı Bilgiler” menüsünden ulaşabilirsiniz.